Đôi nét về Dmax98

Dmax98 được thành lập từ 02/10/2015 trải qua một thời gian đủ lớn, Dmax98 ngày càng vững mạnh và chiếm được lòng tin của tất cả mọi người