Thông tin thanh toán

Các bạn thanh toán theo số tài khoản sau đây

Vietcombank - 0971000013219 - Chủ TK Nguyễn Vĩnh Đoàn - Chi nhánh nam thành phố Hà Nội

BIDV - 35110000276030 - Chủ TK Nguyễn Vĩnh Đoàn - Chi nhánh TP Lạng Sơn

Techcombank - 19033854618012 - Chủ TK Nguyễn Vĩnh Đoàn - Chi nhánh Hà Nội