Thông tin thanh toán

Các bạn thanh toán theo số tài khoản Vietcombank
0971000013219 - Chủ TK Nguyễn Vĩnh Đoàn - Chi nhánh nam thành phố Hà Nội

Các bạn thanh toán theo số tài khoản BIDV
35110000276030 - Chủ TK Nguyễn Vĩnh Đoàn - Chi nhánh TP Lạng Sơn